InfoComplex pályázatok

Gyakornoki program pályázat

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül elnyert európai uniós támogatás segítségével a „Gyakornoki program az Infocomplex Bt.-nél” című projekt keretében az Infocomplex Bt. 1 fő gyakornokot és 1 fő mentort foglalkoztat. A támogatás mértéke közel 2,45 millió Ft, amely 100%-os Európai Uniós támogatásból valósult meg.

Az InfoComplex Bt. 2003-ban alakult Informatikai és Telekommunikációs Szolgáltató és Fejlesztő gazdasági társaság. Fő profilja az IT outsourcing. Cégünk alakulása óta több mint 500 cégnek szolgáltatott.

A Nemzetgazdasági Minisztériumnak köszönhetően az Infocomplex Bt.-nek a projekt keretén belül sikerült a megítélt támogatási összegből egy fő pályakezdő gyakornokot, valamint a munkáját segítő, értékelő szerepet betöltő mentort foglalkoztatni.

Célunk volt, hogy a gyakornoki programunkba bevonásra kerülő fiatal pályakezdő az Infoxomplex Bt.-nél szerezzen gyakorlati tapasztalatot megismerve a vállalati kultúránkat, és a szakmai fejlődésen túl elköteleződjen a szervezetünk iránt. Ezáltal a projekt megvalósítását követően a kötelező továbbfoglalkoztatási kötelezettségen túl is részévé válik a szervezetnek.

A projekt eredményeként 1 fő pályakezdő gyakornok 13,5 hónap valós szakmai gyakorlatot szerez, aminek segítségével nő a személyes elköteleződése munkaadója és szakmája iránt egyaránt. A projekt zárását követően a továbbfoglalkoztatása is biztosított. A megszerzett munkatapasztalat a továbbiakban referenciaként szolgálhat számára a további munkavállalás során.

A projekt megvalósítási időszaka 2017 májusától 2018. februárig tart. A támogatás során elnyert összegből a gyakornok bér és járulékköltsége, valamint a mentor díja és járuléka került finanszírozásra.

Rugalmas munkahelyek kialakítása pályázat

A InfoComplex Informatikai és Telekommunikációs Szolgáltató és Fejlesztő Bt. 7 942 137 forint vissza nem térítendő támogatást nyert „A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések” tárgyú pályázati kiíráson. A fejlesztés megteremti annak lehetőségét, hogy a kreativitást és innovációt támogató rugalmas munkakörnyezet és munkarend alakuljon ki.

Az InfoComplex Informatikai és Telekommunikációs Szolgáltató és Fejlesztő Bt. fő profilja: informatikai rendszerek tervezése, kivitelezése és üzemeltetése, legfőbb szolgáltatásai rendszertervezés és informatikai beruházások, rendszerek üzemeltetése. A cég lépést kívánt tartani az informatikai iparág gyors és folyamatos változásával.

Jelen projekt keretében az InfoComplex Bt. célja a kreativitást és innovációt támogató rugalmas munkakörnyezet és munkarend kialakítása, a távoli munkavégzés munkajogi, munkafolyamatbeli és technikai feltételeinek megvalósítása volt. Célunk volt továbbá, hogy stresszmentes munkakörnyezet és munkafolyamatok alakuljanak ki, és létrejöjjön a dolgozóink teljesítményének mérési rendszere.

Az InfoComplex Bt. jelenlegi projektben a következőket valósította meg:

  • szervezeti szükségletfelmérés
  • képzések a rugalmas foglalkoztatási formák bevezetésével kapcsolatosan
  • munkakörök racionalizálása
  • dokumentáció át- és kidolgozása
  • munkaidők átszervezése
  • munkaszervezés átalakítása
  • hordozható, távoli munkaállomások beszerzése